Zrodlo - informacje o książce

Niech Cię wielbią,kochają i słyszą

ks. Jan Twardowski

wstęp:

(...)
Ks. Jan Twardowski znany jest w Polsce jako jeden z najwybitniejszych poetów współczesnych. Jego twórczość literacka stanowi poważny dorobek w postaci kilku książek, a wybór jego wierszy ukazał się także w tłumaczeniu na język niemiecki. Natomiast jego kazania i liturgiczne przemówienia dostępne były dotychczas tylko uczestnikom nabożeństw w kościele Nawiedzenia NMP (sióstr Wizytek) w Warszawie, w którym ks. prałat od 1959 r. sprawuje obowiązki rektora.
Kazania ks. Jana do dzieci zostały częściowo opublikowane w "Zeszycie w kratkę", natomiast brak było dotychczas wydania jego kazań dla dorosłych. Obecne wydanie uzupełnia tę lukę.
Oczywiście styl i treść tych kazań różnią się od poetyckich utworów ks. J. Twardowskiego. Jednakże jego poetycka osobowość wpływa na oryginalność stylu i słownictwo kazań. Kazania te są zazwyczaj krótkie, z wyjątkiem nauk rekolekcyjnych, a każde z nich zawiera jedną odrębną myśl religijną. Są to przede wszystkim zasady moralne, zmierzające do kształtowania postaw człowieka wierzącego. Przy czym wskazania te są bardzo życiowe; ks. Jan Twardowski jest bystrym i uważnym obserwatorem ludzi i świata i chce pomóc wiernym na ich drodze do Boga.
Przytoczmy kilka zdań z kazania o Niepokalanym Poczęciu NMP. Darmowość łaski w życiu NMP wykorzystuje ks. prałat na przedstawienie darmowości różnych darów, jakie otrzymujemy od Boga:
,,Ósmego grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej (...). Ale czego możemy się praktycznie nauczyć z tej tajemnicy? Pomyślmy, że Matka Najświętsza przyszła na świat niepokalana, najczystsza. Tę wielką laskę zupełnie darmo otrzymała (...).
My też darmo przyjmujemy łaski. Otrzymaliśmy łaskę chrztu świętego bez żadnych naszych zasług. Bóg nas otoczył miłością, dał nam rodziców wierzących (...).
Ten, kto otrzymuje darmo łaski, to musi darmo je dawać ludziom. Matka Boska dostała darmo od Pana Boga i wciąż daje darmo ludziom. Nieraz ktoś jest grzesznikiem i nie myśli wcale o Niej. nie modli się do Niej, a nawraca się dzięki Niej, dzięki Jej modlitwom.
(...)

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót