Zrodlo - informacje o książce

Niech Cię wielbią,kochają i słyszą

ks. Jan Twardowski

strona redakcyjna:

Redaktor naczelny
ADAM MAZUREK

Wybór i redakcja tekstów
MARIA PIWOCKA

Opracowanie merytoryczne
ALINA W. TEKIEŃ

Opracowanie graficzne
Piotr Bukowski
Piotr Piwocki

Wydanie II uzupełnione i poprawione
Copyright by Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM" Warszawa 1999

ISBN 83-7232-035-7

OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA "ADAM"
ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa
tel. 843-37-23, 843-08-79, tel./fax 843-20-52

Księgarnia Firmowa tel. 843-47-91
e-mail: wydawnictwo@oficyna-adam.com.pl
http://www.oficyna-adam.com.pl

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót