Zrodlo - informacje o książce

Sede Apostolica Vacante. Stolica Apostolska od śmierci Jana Pawła II do wyboru Benedykta XVI

Paweł Borkowski (red.)

notka:

PRZEDMOWA

Dwa lata od wydania tomu Sede Apostolica Vacante: storia, legislazione, riti, luoghi e cose (Wakat na Stolicy Apostolskiej. Historia, prawodawstwo, obrzędy, miejsca i przedmioty, Citta del Vaticano 2005) UPCL publikuje nową edycję tomu pod tym samym tytułem [w edycji włoskiej]. Zmienił się jedynie podtytuł, który brzmi obecnie: Eventi e celebrazioni, aprile 2005 (Wydarzenia i celebracje w kwietniu 2005). Właśnie ten podtytuł wskazuje na zasadniczy powód odnowienia publikacji, uzupełnionej teraz o opisy i dokumentację wydarzeń oraz obchodów, które miały miejsce w kwietniu 2005 r. w związku z wakatem na Stolicy Apostolskiej. Pierwsze wydanie było prezentacją treści i znaczenia dwóch obrzędów - OERP i ORC. Wydanie drugie pokazuje natomiast, jak te dwa obrzędy zastosowano praktycznie w kwietniu 2005 r., i pomaga zachować w głębokiej pamięci - dzięki zebranej bogatej dokumentacji - wszystkie wydarzenia i obchody, które przypadły na okres świąt Wielkanocy w tymże roku.

(Rh)Powrót