Zrodlo - informacje o książce

Mrok ogarnął ziemię. Tajemnice bolesne różańca rozważają...

praca zbiorowa

notka:

Tajemnice bolesne różańca rozważają:
Jan Budziaszek - znany krakowski jazzman, perkusista popularnych "Skaldów", autor "Dzienniczka perkusisty". Tomasz Budzyński - lider legendy polskiej muzyki niezależnej Armii, poeta. Po przeżyciu konwersji religijnej od kilku lat trwa na Drodze Neokatechumenalnej.
ks. Tadeusz Czakański - ceniony śląski duszpasterz i publicysta, wicerektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, opiekun wspólnoty "33".
Augustyn Pelanowski OSPPE - ojciec duchowny seminarium oo. Paulinów na krakowskiej Skałce. Zakonnik, którym Bóg posłużył się, by dotknąć "radykalnych" muzyków rockowych. ks. Jerzy Szymik - znany śląski poeta i teolog. Kierownik II Katedry Teologii Dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor książek naukowych dotyczących badań z pogranicza teologii i literatury pięknej.
ks. Arkadiusz Wuwer - wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej, sekretarz metropolity katowickiego abp. Damiana Zimonia, autor pięknych fotografii dokumentujących przede wszystkim kulturę śródziemnomorską.

fragment tekstuPowrót