Zrodlo - informacje o książce

Miej miłosierdzie - modlitewnik (książka)

ks. Jan Oleszko SAC

fragment tekstu:


w zjednoczeniu z całym Dworem niebieskim, z duszalni czyśćcowymi i KoŚciołem Chrystusowym oraz ze wszystkimi słworzenialni, które były, są i będą, i które by być mogły, a które wyobrażam sobie jako nieskończenie pomnożone, w każdej nieskończenie małej chwili przez wieczność, zarówno co do liczby, jak co do Święłości i zasług; a przede wszystkim w zjednoczeniu z J ezusem i Niepokalaną Maryją Panną ofiaruję Ci przenajdroższą Krew Boskiego Słowa Wcielonego, Jego najświęts z e życie, Jego najokrutniej s z e cierpienia duchowe, Jego najboleśniejszą mękę, konanie i śmierć, J ego nieskończone zasługi, jak również przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zasługi, jak również nieskończenie pomnoŻone w każdej chwili od wieczności przez wieczność całą.

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót