Zrodlo - informacje o książce

Myśli Jana Pawła II

Jerzy Klechta (wybór)

spis treści:

Słowo wprowadzenia
Ziemia ojczysta
Prawda i wolność
Miłość
Bóg, wiara, Kościół
Człowiek
Bibliografia

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót