Zrodlo - informacje o książce

Myśli Jana Pawła II

Jerzy Klechta (wybór)

strona redakcyjna:

Copyright by Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice 1998
REDAKCJA KSIĄŻKI Piotr Pindur
KOREKTA Barbara Głodek
SKŁAD i ŁAMANIE Piotr Pindur
PROJEKT OKŁADKI Marcin Jakimowicz

ISBN 83-7030-241-6

DRUK i OPRAWA Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót