Zrodlo - informacje o książce

Myśli Jana Pawła II

Jerzy Klechta (wybór)

notka:

Jest coś fascynującego w myślach Karola Wojtyły. Jest konsekwencja wobec samego siebie i innych, konsekwencja w wyrażanych poglądach i nowatorstwo spojrzenia. Miłości Ojciec Święty poświęca najwięcej uwagi, jest konsekwentny w umiłowaniu miłości.
Wybór tekstów Jana Pawła II jest niełatwy z jednego powodu - z ogromu materiału. Każde słowo, każda myśl jest na wagę złota, nie chce się z niczego zrezygnować.
Jerzy Klechta

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót