Zrodlo - informacje o książce

Myśli Jana Pawła II

Jerzy Klechta (wybór)

fragment tekstu:

(...)
BÓG, WIARA, KOŚCIÓŁ

(...)
Śmierć jest tylko zbyt krótkim promieniem słonecznych godzin.

Dzięki swej rozumności człowiek
pojmuje, że jest własnością siebie
samego i równocześnie - że jest jako
stworzenie własnością Stwórcy
i przeżywa Jego prawo własności
względem siebie.

Etyka chrześcijańska nigdy nie była
i nie będzie klasowa, ale musi
być uniwersalna.

Strona pokrzywdzona
prowadzi nie tylko sprawiedliwą walkę,
ale prowadzi walkę o sprawiedliwość.

W każdej walce dobro i zło moralne mieszają się ze sobą co krok.

Dwa systemy wartości: materializm
i chrześcijaństwo, dwie etyki: etyka
walki oraz etyka miłości - to dwie
drogi i dwa rozwiązania losu ludzkości
w każdym wymiarze.

Nie tylko Bóg jest i będzie
sprawiedliwy dla człowieka, człowiek
również może być sprawiedliwy lub
niesprawiedliwy dla Boga.

Sam rozum prowadzi człowieka
do wniosku o istnieniu Pierwszej
Przyczyny, która jest Pierwszym Bytem,
czyli Bogiem.

Bóg jako cel człowieka bynajmniej tego
człowieka nie odciąga od jego własnej
doskonałości, od pełni człowieczeństwa,
ale go w tej pełni tym mocniej osadza
i gruntuje.

(...)

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót