Zrodlo - informacje o książce

Miłość i sprawiedliwość społeczna

ks. Stefan Wyszyński

notka:

Obchodząc 25-tą rocznicę śmierci Wielkiego Prymasa Tysiąclecia przypominamy - chciałoby się powiedzieć nie tylko nam, ale przede wszystkim politykom - rozważania społeczne ks. Stefana Wyszyńskiego. Pozycja ta czekała na ukazanie się prawie 50 lat, ale nie zatraciła przez ten czas swojej wartości. Książka w wyjątkowy sposób ukazuje źródła wielkości Księdza Prymasa i wyjaśnia znaczenie doniosłej roli, jaką, odegrał on w powojennych dziejach naszej Ojczyzny. Znajduje się ona jakby na pograniczu jego działalności społecznej i naukowej w okresie międzywojennym i posługi biskupiej podjętej zaraz po zakończeniu wojny.
Publikacja ta, poza niewielkimi fragmentami, bardzo długo nie mogła być wydana z powodu ograniczeń cenzuralnych. Jej wiodącym tematem jest chrześcijańska refleksja nad podstawami życia społecznego, która posłużyła do ułożenia programu dla powojennej Polski. Książka ta jest świadectwem, iż do roli, jaką odegrał kardynał Stefan Wyszyński w dziejach narodu i Kościoła polskiego, był gruntownie i wszechstronnie przygotowany - przede wszystkim poprzez swoje zainteresowania społeczne, głęboką znajomość katolickiej nauki społecznej, a przede wszystkim ze względu na bezkompromisową odwagę wpisywania orędzia Ewangelii w rzeczywistość świata. Dzieło księdza Wyszyńskiego - przyszłego Prymasa Tysiąclecia - jest wielkim hymnem o godności człowieka w perspektywie planu budowy odrodzonego społeczeństwa. W życiu społecznym bowiem dokonuje się najpełniejszy rozwój każdej osoby, realizowany zwłaszcza we wspólnocie rodziny, narodu, państwa i Kościoła. Miejsce człowieka w tych czterech podstawowych społecznościach jest głównym wątkiem tej książki.
(Rh)Powrót