Zrodlo - informacje o książce

Książę niezłomny - Kardynał Adam Sapieha

ks. dr Roman Bogacz (red.)

spis treści:

ks. Jerzy Wolny
BIOGRAM KARDYNAŁA ADAMA STEFANA SAPIEHY
Stefan Kieniewicz
ŚRODOWISKO RODZINNE ADAMA STEFANA SAPIEHY
ks. Jerzy Wolny
MŁODOŚĆ I PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI
ADAMA STEFANA SAPIEHY
bp Marian Rechowicz
LWOWSKIE LATA ADAMA STEFANA SAPIEHY
ks. Bolesław Kumor
POWOŁANIE ADAMA STEFANA SAPIEHY
NA BISKUPSTWO KRAKOWSKIE
ks. Antoni Baciński
AKCJE ORGANIZACYJNE ARCYBISKUPA ADAMA STEFANA SAPIEHY NA POLU CHARYTATYWNYM PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ (1939-1945)
ks. Stanisław Dobrzanowski
ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA PODCZAS
OKUPACJI NIEMIECKIEJ
ks. Jerzy Wolny
OSTATNIE LATA DZIAŁALNOŚCI KOŚCIELNEJ ADAMA STEFANA SAPIEHY
Zdzisław Wiglusz
KRONIKA ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI ADAMA STEFANA KARDYNAŁA KSIĘCIA SAPIEHY

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót