Zrodlo - informacje o książce

Książę niezłomny - Kardynał Adam Sapieha

ks. dr Roman Bogacz (red.)

strona redakcyjna:

Redakcja
KS. DR ROMAN BOGACZ
Redakcja techniczna
SEBASTIAN WOJNOWSKI
Projekt okładki
JADWIGA MĄCZKA
Korekta
TERESA MALEC
AGNIESZKA WALCZY
TERESA PIECH
Copyright 2001 by Wydawnictwo UNUM
ISBN 83-87022-70-5
Wydawnictwo UNUM
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 3
tel. (12) 422 56 90

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót