Zrodlo - informacje o książce

Kiedy jestem płodna a kiedy nie

Alina Lichtarowicz

spis treści:

TRZEBA ZROZUMIEĆ PŁODNOŚĆ
NARZĄDY PŁCIOWE
Narządy płciowe męskie
Narządy rozrodcze kobiece
OBJAWY PŁODNOŚCI
Śluz
Położenie szyjki macicy
Temperatura
Inne objawy płodności
METODY OKREŚLANIA CZASU PŁODNOŚCI
I CZASU NIEPŁODNOŚCI
Metoda rytmu - kalendarzowa
Metoda termiczna (temperaturowa)
Metoda owulacyjna (śluzowa)
Metoda objawowo-termiczna
Faza niepłodności przedowulacyjnej względnej
Faza płodności
Faza niepłodności poowulacyjnej bezwzględnej
NATURALNE PLANOWANIE RODZINY
Umiejętność życia z płodnością
ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ TECHNIKI
W NATURALNYM PLANOWANIU POCZĘĆ
Termometry
Elektroniczny wskaźnik płodności
Badanie poziomu hormonów
Mikroskopowe testery płodności
SŁOWNICZEK
ADRESY PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO
I NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY
Poradnie Życia Rodzinnego diecezjalnych ośrodków
duszpasterstwa rodzin
Oddziały i poradnie Naturalnego Planowania Rodziny
PRZYKŁADY KART OBSERWACJI CYKLU

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót