Zrodlo - informacje o książce

Kiedy jestem płodna a kiedy nie

Alina Lichtarowicz

strona redakcyjna:

Rysunki i opracowanie graficzne:
Studio MM - Małgorzata Śmieszek-Glanc
Projekt okładki:
Maciej Sadowski
Redakcja:
Barbara Dmowska i Anna Wasiak
Recenzenci:
dr n. med. Hanna Cerańska-Goszczyńska
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Fijałkowski
ks. Kazimierz Kurek SDB
doc. dr n. med. Kinga Wiśniewska-Roszkowska
Redaktor naczelny Wydawnictwa:
Jerzy Skwara
Wydanie VIII ze zmianami
Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki biologii na poziomie starszych klas szkoły podstawowej oraz biologii i przysposobienia do życia w rodzinie w szkołach ponadpodstawowych. Numer w zestawie 271/93.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zaleca książkę do szerokiego upowszechniania we wszystkich placówkach służby zdrowia, szczególnie w poradniach "K", oddziałach położniczych, placówkach poradnictwa rodzinnego, a także wśród ogółu społeczeństwa jako -zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) -poradnik o naturalnych metodach rozpoznawania płodności. Decyzja nr GMKH 160/93.
Książka jest wykorzystywana w pracy ośrodków duszpasterstwa rodzin, dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa i w szeroko rozumianym poradnictwie dla małżonków.
Copyright 2003 by Wydawnictwo Unia, Katowice
ISBN 83-86250-33-X
Printed in Poland.
Wydawnictwo Unia, Katowice, Okrzei 1
tel./fax (32) 2580901,
tel. (32) 2585046,
e-mail: unia@cyberia.pl
Druk:
Drukarnia Wydawnicza im. Anczyca w Krakowie

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót