Zrodlo - informacje o książce

Rel.Gim.kl.III Jezus Chrystus drogą, prawdą i ŻYCIEM - przewodnik metodyczny

Jolanta Próchniewicz (red.)

strona redakcyjna:

Program i podręczniki zostały zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Komerencji Episkopatu Polski do nauczania religii na terenie całej Polski pod numerem AZ-3-02/10.
Praca zbiorowa
pod redakcją Jolanty Próchniewicz
Autorzy:
Ryszarda Błochowiak
Elżbieta Kotkowska
Jolanta Kurosz Beata Misiek Jolanta Próchniewicz
Copyright by Wydawnictwo Piotra i Pawła 2003
Wydawca:
Apostolicum - Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla
05-091 Ząbki, ul. Wilcza 8
tel. (O 22) 781 74 64, fax (O 22) 781 73 89
Wydawnictwo Piotra i Pawła
61-132 Poznań, ul. Forteczna 3
tel. (O 61)653 03 91,fax(0 61)653 03 94
ISBN
81-7031-375-2 83-917483-7-5
Skład komputerowy:
Studio Graficzne ARA-plus, tel. (O 61)29 32 110
Naświetlanie i druk: Edica SA, tel. (O 61)653 03 03

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót