Zrodlo - informacje o książce

Rel.Gim.kl.III Jezus Chrystus drogą, prawdą i ŻYCIEM - przewodnik metodyczny

Jolanta Próchniewicz (red.)

fragment tekstu:

(...)

LITURGIA
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny mają podobny układ do Liturgii godzin, a ponieważ są krótsze, zostały nazwane Godzinkami. Modlitwa ta w dzisiejszej formie została spisana w XVI wieku. Wczytując się w tekst Godzinek zauważamy, jak wielką miłością autor darzył Maryję i jak głęboka była jego znajomość Pisma świętego.
W Godzinkach znajdują się wezwania odnoszące się do Maryi, m.in. :
1. Arka Przymierza,
2. Różdżka Aarona, śliczny kwiat rodząca,
3. Przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.
4. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona.
Zadania:
• Przeczytaj poniższe wyjaśnienia i przyporządkuj je odpowiednim wezwaniom.
• Przeczytaj tekst Godzinek i odszukaj biblijne źródła niektórych wezwań.
a) Arka Przymierza była to pozłacana skrzynia z drzewa akacjowego, w której znajdowały się Tablice Przymierza z wyrytym na nich Dekalogiem (Pwt 10,1-5). Było to najświętsze sanktuarium żydowskie, znak widzialny obecności Boga. Znajdowała się w świątyni Salomona, w miejscu Świętym Świętych (1 Krl 8,10-13). Z wierzchu miała pokrywę ze złota - Przebłagalnię. Arka zaginęła prawdopodobnie w 587 r. przed Chrystusem, podczas zburzenia świątyni jerozolimskiej. W Nowym Testamencie widzialnym znakiem obecności Boga była Maryja, która Go poczęła, nosiła i urodziła.
b) Kiedy Bóg chciał wskazać męża, którego wybrał (Lb 17,16-26), powiedział: "Laska męża, którego wybrałem, zakwitnie" (Lb 17,20). Maryja również wydała owoc. Tak, jak owoc migdała na lasce Aarona był dowodem, że Bóg wybrał jego, tak Chrystus zbawiający jest dowodem wybrania Maryi.
c) Bóg dał Józefowi synowi Jakuba, dar wyjaśniania snów, dzięki czemu został wielkorządcą Egiptu. (Rdz, rozdz. 37-47) W czasie głodu w kraju wykupił za zboże całą ziemię w Egipcie dla faraona. Odtąd wszyscy musieli oddawać faraonowi jako właścicielowi ziemi piątą część plonów. Józef nie wykupił jednak gruntów kapłanów, gdyż na podstawie specjalnego przywileju faraona mieli oni zapewnione utrzymanie i nie musieli sprzedawać swej ziemi (Rdz 47,13-26) Ową "ziemią kapłańską", wyjętą spod powszechnego obowiązku daniny, jest według Ojców Kościoła Maryja Niepokalana. Tylko Ona z woli Boga została przez Niepokalane Poczęcie wyłączona spod zmazy grzechu pierworodnego.
d) Grzech Adama to grzech pierworodny, który stał się grzechem natury ludzkiej i z którym rodzi się każdy człowiek. Bóg chciał, aby Jego Syn, przychodząc na świat, przyjął ciało z kobiety i dlatego na mocy specjalnego przywileju zachował Maryję od grzechu pierworodnego. Ścisła więź, jaka łączy Maryję z Jezusem wymaga, aby Matka nigdy nie podlegała władzy szatana - Maryja nigdy nie popełniła żadnego grzechu. Tak więc nie miało w niej miejsca "przestępstwo Adama".(...)

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /chicago/linki2.php on line 44Powrót