Zrodlo - informacje o książce

Na ambonkę. Oracje. Rozważania. Modlitwy wiernych. T.V (książka)

-

notka:

,,Na ambonkę" - pomoc duszpasterska do wykorzystania w miejscu przewodniczenia lub przy ambonce. Tom V przeznaczony jest dla mszy obrzędowych, w różnych potrzebach, wotywnych oraz za zmarłych i zawiera: Obrzędy wstępne, antyfony na wejście, kolekty, modlitwy po Komunii, krótkie wprowadzenia, propozycje modlitwy wiernych oraz Obrzędy zakończenia.

(Rh)Powrót