Zrodlo - informacje o książce

Adhortacja "Ecclesia in Europa" Jana Pawła II

Jan Paweł II

spis treści:


WPROWADZENIE
Radosne orędzie dla Europy [1]
Drugi Synod poświęcony Europie [2]
Doświadczenie Synodu [3-4]
Ikona Apokalipsy [5]


ROZDZIAŁ I
JEZUS CHRYSTUS JEST NASZĄ NADZIEJĄ
Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący (Ap1, 17-18)
Zmartwychwstały jest zawsze z nami [6]

I. Wyzwania i znaki nadziei dla Kościoła w Europie
Gasnąca nadzieja [7-9]
Nieprzeparta tęsknota za nadzieją [10]
Znaki nadziei [11]
Wspólnota ludów [12]
Męczennicy i świadkowie wiary [13]
Świętość objawiająca się w wielu [14]
Parafia i Ruchy kościelne [15-16]
Droga ekumenizmu [17]

II. Powrócić do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei
Wyznawać naszą wiarę [18]
Jezus Chrystus naszą nadzieją [19-21]
Jezus Chrystus żyjący w Kościele [22]

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót