Zrodlo - informacje o książce

Adhortacja "Ecclesia in Europa" Jana Pawła II

Jan Paweł II

strona redakcyjna:

Projekt okładki: s. Miriam Studzińska SAC
Zdjęcie na okładce: Michele Ricci

Copyright by Libreria Editrice Vaticana

ISBN 83-7014-470-5

Drukarnia Pallottinum,
60-959 Poznań, ul. Przybyszewskiego 30
skr. poczt. 23,
tel. (0-61) 867-52-33; faks (0-61) 867 52 38
http://www.pallottinum.pl
e-mail: pallottinum@pallottinum.pl
Zam. 16/2003

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót