Zrodlo - informacje o książce

Adhortacja "Ecclesia in Europa" Jana Pawła II

Jan Paweł II

fragment tekstu:

(...)

II. Powrócić do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei

Wyznawać naszą wiarę
18. Zgromadzenie synodalne ukazało w sposób jasny i przekonujący, że Kościół ma do zaofiarowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej dać: jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi; jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej ludów Europy, który dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich rozwój i integrację. Tak, po dwudziestu wiekach Kościół ma do ofiarowania na początku trzeciego tysiąclecia to samo orędzie, które stanowi jego jedyne bogactwo: Jezus Chrystus jest Panem; w Nim i tylko w Nim jest zbawienie (por. Dz 4, 12). Źródłem nadziei dla Europy i dla całego świata jest Chrystus, Ť Kościół zaś jest jakby kanałem przenoszącym i rozprzestrzeniającym falę łaski, tryskającej z przebitego Serca Odkupiciela ť.
Na fundamencie tego wyznania wiary rodzi się w naszych sercach i na naszych ustach Ťradosne (...) wygnanie nadziei: Ty, o Panie zmartwychwstały i żywy, jesteś wiecznie nową nadzieją Kościoła i ludzkości;(...)


strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót