Zrodlo - informacje o książce

Ecclesia de Eucharistia - Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II

strona redakcyjna:

Projekt okładki MARCIN JAKIMOWICZ

KSIĘGARNIA ŚW. JACKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 58 40-008 Katowice
tel. 0*322599221,2
fax: 0*32 259 78 25
e-mail: biuro@ksj.pl
www.ksj.pl
zamówienia: sklep@ksj.pl
Katowice 2003

ISBN 83-7030-387-0

Skład i druk:
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
ul. Wita Stwosza 1l
40-042 Katowice
tel. 0*32 251 38 80

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót