Zrodlo - informacje o książce

Ecclesia de Eucharistia - Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II

notka:

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20).

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót