Zrodlo - informacje o książce

Duch Święty nasz najwierniejszy Przyjaciel

o. Stanisław Maria Kałdon OP

notka:

Rozważania, modlitwy oraz pieśni do Ducha Świętego. Każda dusza jest stworzona przez Ojca, odkupiona przez Syna, ale uświęcona przez Ducha Świętego. On jest Uświęcicielem, daje swoje łaski, a przede wszystkim łaskę ożywczej wody, i zasila glebę, aby owocowała
(Rh)Powrót