Zrodlo - informacje o książce

Dylematy moralne współczesnego człowieka

Witold Kawecki CSsR

notka:

Książka ks. dra Witolda Kaweckiego dotyczy zagadnień bioetycznych. To syntetyczna próba ukazania istotnych i aktualnych problemów moralnych w płaszczyźnie teologii moralnej. Dotyczy stosunku człowieka do Boga, jego wiary, grzechu, sumienia, przebaczenia, miłosierdzia, a także rodziny, małżeństwa, miłości, płciowości. Ponadto Autor rozważa problemy związane z klonowaniem, karą śmierci, eutanazją, transplantacją organów, aborcją, samobójstwem i ekologią w aspekcie prawnym, psychologicznym, moralnym, etycznym i teologicznym. Książka adresowana do inteligencji katolickiej (i nie tylko), której nieobojętne są kwestie egzystencjalne.Powrót