Zrodlo - informacje o książce

Duchowość chrześcijańska COMMUNIO T10

praca zbiorowa

notka:

Pojęcie "duchowość" ma swój rdzeń i korzeń w "duchu", a więc w tchnieniu, wietrze, fali. Duch zaś oznacza życie pod działaniem Boga Stwórcy. Duch nie jest i nie może być przeciwstawiany materii, albowiem w nią się wciela i stara się ją wypełnić. Duch oznacza też życiodajne tchnienie Boga, otwarcie się Boga na swój zamysł, przezwyciężanie egoizmu ludzkiego. I to właśnie ożywianie Duchem Jezusa stanowi zasadniczy sens pojęcia duchowości chrześcijańskiej.
Redakcja Communio oddając do rąk Czytelników kolejny tom swojej kolekcji zaprasza do refleksji nad sensem, znaczeniem i rolą duchowości chrześcijańskiej.

W 10 tomie kolekcji Communio Czytelnik znajdzie: Duchowość w dzisiejszym świecie - Adérito Gomes Barbosa Co to jest duchowość? - Luís Rocha E Melo Od zadufania typowego dla wieży Babel do łaski Pięćdziesiątnicy. Duchowość chrześcijańska między modą i ciągłością - Jesus Sani OFM Duchowość czy życie chrześcijańskie w Duchu? - Olivier Boulnois Życie w Duchu w Pismach Pawłowych - Norbert Baumert SJ Naśladowanie Chrystusa jako przebywanie w Trójcy Świętej według Ewangelii Janowej - Piero Coda Maryja a duchowość chrześcijańska - Bp D. José Policarpo Trynitarny wymiar pobożności eucharystycznej - Ks. Lucjan Balter SAC Duchowość eucharystyczna - Ks. Alfred Dyr SAC Różnorodność i komplementarność stanów życia w Kościele - Antonio Sicari OCD Ks. Lucjan Balter SAC, Świętość jako ceł i kres rozwoju duchowego - Antonio Sicari OCD Powszechne powołanie do świętości w Kościele - Gustave Thils Boskie tchnienia: duchowość benedyktyńska, dominikańska, franciszkańska, karmelitańska i ignacjańska - Dário Raposo Benedyktyński model życia chrześcijańskiego - Juan Javier Flores OSB Luter i św. Ignacy. O miejscu jednostki we wspólnocie Kościoła - Bp Paul Josef Cordes Duchowość ignacjańska: "pomóc duszom" - Pascual Cebollada SJ Święta Teresa z Avili: doświadczenie mistyczne w obronie dogmatu - Antonio Sicari OCD Edyta Stein - postać naszego stulecia - Carlos Castro Zasadnicze zręby duchowości Pallotyńskiej - Ks. Seamus Freeman SAC Duchowość kapłańska: Chrystus eucharystyczny źródłem Commnunio Kościoła i miarą godności osoby kapłana - Ks. Jan Koperek CP Pismo święte jako fundament modlitwy chrześcijańskiej - Antonio Sicari OCD Modlitwa a mistyka - Jan Hendrik Walgrave OP Środowisko kościelne: kto powinien patronować drodze duchowej? - Georges Chantraine SJ Bóg jest Miłością. Przyczynek do odnowy teologii miłości i ducha miłosierdzia jaka elementu istotnego w duchowości chrześcijańskiej - Bp Javier Lozano Barragán Młodzież a duchowość - Peter Stilwell Święci: waleczni wierzący - Bp Claude Dagens Bóg w książce Jana Pawła II: Przekroczyć próg nadziei - Kard. Józef Ratzinger
(Rh)Powrót