Zrodlo - informacje o książce

Biblia święta - historia wciąż żywa

A. Monge, G. Ziella

notka:

Zilustrowany licznymi obrazkami wybór opowiadań dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej. Książka napisana prostym językiem może służyć jako pomoc i wprowadzenie do osobistego czytania Pisma Świętego.Powrót