Zrodlo - informacje o książce

Błogosławiona kobieta Matka Teresa z Kalkuty

Annalisa Borghese

spis treści:

Część pierwsza
SERCE TERESY: KOBIETA, KTÓRA KOCHA

I. CÓRKA
W rodzinie
W Kościele
"Tak" Matki Teresy. Miłość do Maryi, Matki Jezusa
Matka Teresa i Jan Paweł II. Osiem fotografii

II. SIOSTRA
W domu i we wspólnocie

III. MATKA
Matczyna spuścizna
We wspólnocie
Z okaleczoną ludzkością
Wśród najuboższych z ubogich
Wśród dzieci i młodych matek
Wśród trędowatych
Wśród "nowych" ubogich


Część druga
GŁOS TERESY: KOBIETA, KTÓRA MÓWI
Listy
Przemówienia
Z alfabetu Matki Teresy


Część trzecia
RĘCE MATKI TERESY: KOBIETA, KTÓRA DZIAŁA
Dzieciństwo


strona redakcyjna

fragment tekstu

notkaPowrót