Zrodlo - informacje o książce

Błogosławiona kobieta Matka Teresa z Kalkuty

Annalisa Borghese

strona redakcyjna:

Redakcja techniczna: Joanna Łazarów
Korekta: Marta Janiszewska-Hanusiak
Zdjęcie na okładce Olympia Publifoto
Zdjęcia L'Osservatore Romano
Okładka: Pracownia AA
Copyright by ANGORA s.r.l. 2001 Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo "M" Kraków 2003
ISBN 83-7221-403-4
Wydawnictwo "M"
ul. Zamkowa 4/4
30-301 Kraków
tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77
www.wydm.pl e-mail: wydm@wydm.pl

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót