Zrodlo - informacje o książce

Ars Celebrandi. Materiały z sympozjum liturgicznego w USKW (2.04.2003)

ks. B. Nadolski TChr (red.)

spis treści:

Program sympozjum
Ks. Bogusław Nadolski TChr: Słowo wstępne
Ks. Helmut Sobeczko: Liturgia jako ars celebrandi
Ks. bp Edward Ozorowski: In persona Christi - in persona Ecclesiae
Ks. Jacek Nowak SAC: Podmiotowość komunikatywności w ars celebrandi
Ks. Bogusław Nadolski TChr: W poszukiwaniu etosu przewodniczenia w liturgii

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót