Zrodlo - informacje o książce

Ars Celebrandi. Materiały z sympozjum liturgicznego w USKW (2.04.2003)

ks. B. Nadolski TChr (red.)

strona redakcyjna:

Copyright 2003 by Księgarnia św. Jacka, Katowice
Redakcja techniczna i korekta: Barbara Głodek
Projekt okładki: Marcin Jakimowicz
Łamanie tekstu: Piotr Pindur

Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o.
ul. Warszawska 58, 40-008 Katowice
tel.: (O-prefiks-32) 259 92 21/2, 206 85 05, 251 19 59. 205 32 63
faks: (O-prefiks-32) 259 78 25
e-mail: redakcja@ksj.pl
księgarnia internetowa: www.ksj.pl

ISBN 83-7030-363-3

Druk i oprawa:
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
ul. Wita Stwosza 11

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót