Zrodlo - informacje o książce

Godzinki o Duchu Świętym

notka:

Godzinki są nabożeństwem sięgającym wieków średnich. Wzorowane są na modlitwach brewiarzowych. Poszczególne części godzinek zachowały dawne nazwy godzin kanonicznych: jutrznia, laudes, pryma, tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta.

Nabożeństwo Godzinek o Duchu Świętym praktykowane jest w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia i odmawiane w kościele Św.Tomasza Apostoła w Krakowie przy ul.Szpitalnej 12
(Rh)Powrót