Zrodlo - informacje o książce

Św. Katarzyna Laboure i Cudowny Medalik (książka)

ks. Waldemar Rakocy

notka:

Z książki tej dowiesz się Drogi czytelniku o objawieniach maryjnych, jakie miały miejsce w 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu (Rue du Bac). Bardziej niż miejsce znany jest Cudowny Medalik który stał się narzędziem Bożego działania przez niezliczone uzdrowienia i nawrócenia. Dowiesz się zatem, że w centrum jego przesłania znajduje się Chrystus - Światłość świata, i jego Kościół, ale także o roli Maryi w zbawczej misjii Syna. Będziesz też wiedział, czy niepokalane poczęcie zapewniało jej zaziemskiego życia poznanie zbawczego zamysłu Boga i chroniło przed śmiercią i jej skutkami; czy współcierpienie Matki z Synem u stóp krzyża daje jej tytuł do bycia współodkupicielką i czy jest ona wszechpośredniczką łask Bożych; znajdziesz ponadto odpowiedź na pytanie, czy szatan może zwodzić ludzi, przybierając postać Najświętszej Panny oraz czy o tzw tajemnicach fatimskich Maryja mówiła już wcześniej.

(Rh)Powrót