Zrodlo - informacje o książce

Różańcowy szlak. Droga Krzyżowa (książka)

ks. Stanisław Szczepaniec

notka:

"Niniejsze opracowanie jest zaproszeniem do udziału w jednej z najpiękniejszych pielgrzymek duchowych, jakie można zaproponować uczniom Chrystusa. Jest to wędrowanie do dwudziestu miejsc bezpoœrednio zwišzanych z dziełem odkupienia człowieka i rozważanie dwudziestu zbawczych wydarzeń, które majš przemienić życie człowieka. Sš to wydarzenia z życia Jezusa i Maryi, opowiedziane i przeżywane w kolejnych tajemnicach różańca œwiętego".
(rh)Powrót