Zrodlo - informacje o książce

Dobra nowina. Wiadomość, która zmieniła świat

N. T. Wright

notka:

W wielu koœciołach dobra nowina niepostrzeżenie zmieniła się w dobre rady: masz żyć tak a tak. Tak a tak masz się modlić. Oto techniki, które pomogš ci stać się lepszym chrzeœcijaninem, lepszym człowiekiem, lepszš żonš czy mężem. Pokażemy ci, co robić, by nie zabłšdzić. Słuchaj nas: odmawiaj tę modlitwę, a będziesz zbawiony.
Jezus, którego spotykamy na kartach Biblii, mówi jednak o czymœ zupełnie innym. Ewangelia, czyli dosłownie dobra nowina, którš ogłosił œwiatu, jest znacznie lepsza! Nie jest kodeksem postępowania, abstrakcyjnš rezerwacjš miejsca w Niebie albo nadprzyrodzonym ubezpieczeniem na wypadek œmierci. To wiadomoœć, która zmieniła œwiat. Jej przyjęcie może całkowicie odmienić Twoje życie. Gdy naprawdę jš usłyszysz, zobaczysz wszystko w zupełnie nowym œwietle.
(rh)Powrót