Zrodlo - informacje o książce

Najcenniejsze relikwie chrześcijaństwa (książka)

Anna Paterek

notka:

Zapraszamy do poznania niezwykłych i bezcennych relikwii zwišzanych z życiem Chrystusa i œwiętych Koœcioła:
- najcenniejsze relikwie chrzeœcijaństwa: ich burzliwa historia i zwišzane z nimi ciekawostki,
- relikwie Jezusa i Męki Pańskiej, m.in.: Relikwie Żłóbka, Œwięty Graal, Całun Turyński i Całun z Manoppello, Suknia z Trewiru, Krzyż Prawdziwy oraz Chusta z Oviedo,
- relikwie œwiętych: Piotra, Ryty, Jana XXIII i ojca Pio,
- relikwie œw. Jana Pawła II.
(Rh)Powrót