Zrodlo - informacje o książce

Maryja naszą nadzieją

notka:

Różaniec święty, który łączy w sobie rozważanie tajemnic Chrystusowych z odmawianiem ustnych modlitw, stanowi jakby streszczenie Ewangelii świętej. Wzniosłą, bogatą w treść i miłą modlitwę różańcową odmawiajmy przeto wspólnie w naszych ogniskach domowych.
(Rh)Powrót