Zrodlo - informacje o książce

DLA NAUCZYCIELA Spotkania dzieci Bożych. Podręcznik metodyczny do religii dla dziecka 5-letniego (książka)

Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek (red.)

notka:

Przewodnik metodyczny do podręcznika nr AZ-03-01/10-KI-2/15 do nauczania religii dzieci pięcioletnich zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10.

- Zawiera wiele ciekawych form pracy z dziećmi, np. zabawy, zadania aktywizujące, opowiadania,
a także piosenki z gestami.
- Do każdej jednostki dołączony jest Kącik katechety, a w nim rozważania biblijne, wiersze, aforyzmy oraz propozycje dodatkowej literatury.
(Rh)Powrót