Zrodlo - informacje o książce

Umocnij mnie, Panie. Modlitewnik dla chorych (bordowy, twardy)

notka:

Mały katechizm
Modlitwy codzienne
Modlitwy okolicznościowe dla chorych, cierpiących, umierających (modlitwy pocieszenia, zawierzenia, o dobrą śmierć)
Modlitwy tradycyjne (różaniec, koronka, droga krzyżowa, litanie, nowenna, godzinki)
Obrzędy sakramentów świętych (Eucharystia, sakrament pojednania, sakrament namaszczenia chorych)
Pieśni

Adresowany do osób:
chorych, cierpiących i umierających oraz ich opiekunów
przydatny podczas wizyty osoby duchownej w domu chorego z sakramentami
dla szafarzy
dla kapelanów odwiedzających chorych w szpitalach
przydatny podczas spotkań parafialnych (np. z seniorami, grupami duszpasterskimi)
(Rh)Powrót