Zrodlo - informacje o książce

Różaniec seniora

Wojciech Jaroń

notka:

Różaniec seniora został stworzony z myślą o osobach starszych. Przygotowane rozważania różańcowe swoją tematyką dotykają spraw i problemów, które są szczególnie bliskie seniorom. Duża czcionka i przejrzysty układ są ogromną zaletą niniejszej książeczki. Pan Bóg rozumie słabości starszego człowieka i z radością przyjmuje jego modlitwę. Modlitwa różańcowa - nawet ta bezsłowna - stanowi skuteczną pomoc w odnajdywaniu sensu życia w każdym okresie, a zwłaszcza w jesieni życia. (Rh)Powrót