Zrodlo - informacje o książce

Jestem służebnicą Pana. Rozważania (książka)

notka:

Rozważania na temat życia zakonnego, przygotowane pod kątem zachowywania reguł i konstytucji oraz składanych ślubów świętych. (Rh)Powrót