Zrodlo - informacje o książce

Od Długosza do internetu. Rzecz o Królowej Jadwidze

Beata Stuchlik-Surowiak

spis treści:

Wstęp

Rozdział pierwsz
Cierpiąca ascetka czy namiętna kobieta - czyli królowa Jadwiga w oczach badaczy

Rozdział drug
W stronę duchowości

Rozdział trzec
W stronę cielesności

Rozdział czwart
Cierpiąca ascetka czy namiętna kobieta - czyli spacer po współczesnym Krakowie

Zakończenie

Bibliografia

Indeksosobowy

notkaPowrót