Zrodlo - informacje o książce

Spotkania uBOGAcające. Przewodnik METODYCZNY

praca zbiorowa

notka:

Przewodnik metodyczny opracowany według programu nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r.

Oferuje różnorodne formy aktywizacji, inspirujące uczniów do osobistych poszukiwań. Łączy współczesne metody nauczania z tradycyjnymi metodami katechetycznymi. Stanowi zbiór gotowych scenariuszy, które można wykorzystać w całości bądź potraktować jako inspirację do przygotowania własnych. (Rh)Powrót