Zrodlo - informacje o książce

Jezus jest z nami. Przewodnik metodyczny kl. 3 SP

praca zbiorowa

notka:

Przewodnik opracowany według programu AZ-1-01/12 z dnia 4 I 2012

Przewodnik metodyczny
- pomaga w zorganizowaniu całorocznej pracy na lekcjach religii, zachęcając jednocześnie do spotkań w ramach katechezy parafialnej
- wskazuje odpowiednio dobrane do poszczególnych jednostek metody i techniki oraz środki dydaktyczne
- podpowiada sposób wykorzystania podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
Struktura jednostki lekcyjnej oparta jest na stałych schemacie: I Powitanie, II Zaproszenie do..., III Odpowiedź na..., IV Pożegnanie.
Do każdego tematu dodano związane z nim teksty KKK oraz propozycje ubogacającej literatury. (Rh)Powrót