Zrodlo - informacje o książce

Św. Gustaw - Twój Patron

ks. Wacław Piszczczek

notka:

Pustelnik, urodził się ok. 810 r. w Szwecji. Towarzyszył św. Oskarowi w jego podróży misyjnej. Pociągnięty łaską Bożą do życia pustelniczego, całkowicie poświęcił się Bogu, z dala od zgiełku ludzkiego i spraw ziemskich. Prowadził życie w odosobnieniu dla wielbienia Boga, praktykowania pokuty i pracy nad zdobywaniem świętości. Zmarł 10 III 890 r. w Szwecji. Wspomnienie 10 marca. (Rh)Powrót