Zrodlo - informacje o książce

W drodze do małżeństwa

Jan ks Kaszelan

notka:

Niniejsza pozycja ma na celu uświadomienie doniosłości i świętości małżeństwa, o czym wspomina kardynał Faulhaber: "W świętym sakramencie małżeństwa miłość powinna być na nowo podniesiona z kurzu i jako świeca powinna być postawiona na ołtarzu świętości. Wejście w stan małżeński i do rodziny jest namaszczone krwią Chrystusa i dlatego nie wolno nam przekraczać tego progu brudnymi stopami". Opracowanie to jest ułatwieniem pracy dla duszpasterzy, a dla młodych adeptów do małżeństwa dobrym przygotowaniem.

Broszura zawiera m.in.: I. Zrozumienie natury małżeństwa; II. Nauka Objawiona; III. Praktyka Kościoła; IV. Obowiązki nupturientów; VI. Małżeństwa szczęśliwe i nieszczęśliwe. (Rh)Powrót