Zrodlo - informacje o książce

Czym jest filozofia?

Dietrich von Hildebrand

notka:

"Prawdziwa filozofia nigdy nie była bardziej konieczna niż dzisiaj"
(Dietrich von Hildebrand)

Co to jest w istocie poznanie filozoficzne"
Jak wygląda prawdziwie przedmiot filozofii"
Czym tak naprawdę jest więc filozofia"

Oto trzy z wielu zasadniczych i podstawowych pytań, na które usiłuje odpowiedzieć filozoficzny podręcznik Dietricha von Hildebranda. Fenomenologiczny opis zawarty w książce "Co to jest filozofia"" to próba rehabilitacji tej dziedziny wiedzy. "Jej celem jest uwydatnienie prawdziwej istoty poznania filozoficznego, jego teoriopoznawczej godności i egzystencjalnej żywotności, jak również ukazanie prawdziwego przedmiotu filozofii". Praca ucznia Husserla i Schelera to obowiązkowa lektura filozoficzna z zakresu fenomenologii. (Rh)Powrót