Zrodlo - informacje o książce

Wy jesteście pięknem świata. Homilie R.C (książka)

ks. Andrzej Ziółkowski

notka:

Krótkie homilie na Rok C, które autor daje kaznodziejom, jako pomoc w przygotowywaniu do posługi Słowa. Jest to kolejny zbiór o przyjętej przez Ks. A. Ziółkowskiego konwencji wykorzystania biblijnych komentarzy wraz z krótkim egzystencjalnym wstępem i takimż samym praktycznym zakończeniem. (Rh)Powrót