Zrodlo - informacje o książce

Homoseksualizm w aspekcie teologicznym i medyczno-psychologicznym

Zbigniew Nikodem Brzózy

notka:

W pracy tej staram się przedstawić naukę Magisterium Kościoła Katolickiego na temat problemu homoseksualizmu w aspekcie teologicznym, medyczno-psychologicznym i duszpasterskim. Usiłuję też zaprezentować niektóre opinie krytyczne wobec nauczania Kościoła. Po drugie: próbuję przedstawić niektóre programy terapeutyczne dotyczące homoseksualizmu (terapię preparatywną) oraz programy życia duchowego dla osób homoseksualnych obecne w takich ruchach jak: amerykański Courage, polska Odwaga czy program duchowego wsparcia Andy'ego Comiskeya popularnego wśród kalwinistów. Po trzecie: próbuję ustosunkować się do przytoczonych opinii zasad terapeutycznych, analizując je w świetle nauczania Magisterium Kościoła. (Rh)Powrót