Zrodlo - informacje o książce

Mistyka Miłosierdzia

Stanisław Urbański

notka:

Interesujące opracowanie mistyki miłosierdzia, którą ukształtował Jezus w postawie św. Faustyny. Miłosierdzie Boże było kształtowane na płaszczyżnie rozwoju życia mistycznego Świętej, aż do jego najwyższego stanu, czyli zaślubin duchowych. W świetle tego życia mistycznego, możemy zrozumiec istote miłosierdzia Bożego, które ma wybitnie charakter paschalny. Mistyka paschalna, a zarazem oblubieńcza św. Faustyny na kanwie cierpienia ukazuje wielkość miłości miłosiernej, w której uczestniczy chrześcijanin dzięki Męce Jezusa. Aby otrzymać miłosierdzie Boga, trzeba wpierw włączyć się w uczestnictwo Misterium Paschalnego. Książka prezentuje autentyczne odczytanie miłosierdzia, w którym uczestniczy chrześcijanin w życiu doczesnym poprzez realizację życia mistycznego. To podręcznik dla wszystkich ludzi chcących doświadczyć Miłosierdzia Bożego. (Rh)Powrót