Zrodlo - informacje o książce

Chrzest Święty sakramentem Kościoła

Henryk Małecki

notka:

Publikacja ta pomoże w przygotowaniu się rodziców i chrzestnych o pogłębionego przeżycia sakramentu chrztu świętego. Pomimo że na ten temat istnieje już sporo literatury o chrakterze liturgiczno-pastoralnym - niniejsza publikacja zawiera pewne novum.
Polega ono m.in. na tym, że jej autor poprzedził zasadniczy teamt refleksją o kościele.
Oprócz praktycznych rad, jak powinni przygotowywać się rodzice oraz chrzestni do uczestnictwa w obrzędzie tego sakramentu, autor ukazuje Jezusa, który w kościele wypełnia plan zbawienia. (Rh)Powrót